VN Power #3: Thông báo IEO LAVA

VN Power #3: Thông báo IEO LAVA

Kính gửi người dùng Bvnex,

Bvnex VN Power #3 – LAVA sẽ sớm được mở bán IEO.

Chiến dịch VN Power trong giai đoạn này có thông tin như sau:

Tên dự án: LAVA (LV)

Giới thiệu dự án

Lava là một cơ sở hạ tầng mã hóa kỹ thuật số dựa trên Proof-of-Capacity (PoC). Nó dựa trên “Root of Trust” của không gian lưu trữ tổng quát toàn cầu và “Top-level Index” để đạt được Public Chain tiêu thụ thấp, tốc độ cao hơn.

Thiết kế sinh thái của Lava xem xét hai chức năng: đồng thuận lưu trữ không gian lưu trữ toàn cầu và tạo lập giá trị của niềm tin, và cả hai tạo thành một vòng khép kín hệ sinh thái hoàn chỉnh. Khái niệm về sự đồng thuận lưu trữ bắt nguồn từ cơ chế đồng thuận PoC được áp dụng bởi chuỗi chính. Nó đòi hỏi một mạng lưới thiết bị lưu trữ lớn, phi tập trung để đóng góp “sức mạnh năng lực tính toán” để tạo ra “nguồn gốc của niềm tin” trên chuỗi chính, từ đó tạo lập giá trị tin cậy cho chuỗi chính Lava – một cơ sở ủy thác phi tập trung. Đã được xác minh bởi các giải pháp kỹ thuật như mở rộng chuỗi chéo, nhuộm ảo và phân phối nội dung khảm địa chỉ mạng, Lava chính thức là trung tâm giao thức mở phổ biến, tìm kiếm và điều phối các tài nguyên trong không gian lưu trữ toàn cầu, được sử dụng bởi các ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba.

Thông tin IEO

Mã token: LV

Tổng số lượng token đã phát hành: 332.800.000 LV

Tổng giao dịch của VN Power: 3.500.000 LV

Giá phát hành của VN Power: 0,0015 USDT

Phương thức thanh toán mua token: chấp nhận thanh toán USDT

Thời gian IEO: 17:00 – 18:00 (GMT+7) ngày 03/04/2020

Thời gian công bố kết quả IEO: 18:30 ngày 03/04/2020

Thời hạn khóa token: Không có

Số tiền đăng ký mua tối đa cho một tài khoản: 3000 USDT

Số tiền đăng ký mua tối thiểu cho một tài khoản: 100 USDT

Quy tắc IEO

Từ 11:00 (GMT+7) ngày 31/03/2020 đến 16:00 ngày 03/042020, hệ thống sẽ chụp ảnh nhanh ngẫu nhiên số lượng BVNT mà người dùng đang nắm giữ.

Người dùng nắm giữ hơn 2000 BVNT trong giai đoạn này đủ điều kiện tham gia IEO LAVA.

Thời gian mở giao dịch: 19:30 (GMT+7) ngày 03/04/2020.

Bvnex

Sàn giao dịch bitcoin và tiền điện tử uy tín Bvnex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *