Thông báo niêm yết FinCredit

Thông báo niêm yết FinCredit

Kính gửi người dùng Bvnex,

Bvnex sẽ niêm yết FinCredit Protocol với cặp giao dịch FIC/USDT.

Về FIC

FinCredit Protocol (FIC) là một giao thức ứng dụng phân tán, sử dụng công nghệ blockchain để xây dựng mạng thông tin tín dụng phi tập trung hiệu quả và an toàn, cung cấp dịch vụ gửi tín dụng và dịch vụ tín dụng cho cả bên cho vay và người cho vay, để giải quyết tính xác thực dữ liệu và vấn đề thiếu hệ thống tín dụng trong ngành cho vay truyền thống.

FinCredit Protocol sử dụng công nghệ blockchain để trao quyền cho nền kinh tế thực và đã được triển khai chính thức vào cuối năm 2018. Trong tương lai, FIC sẽ xây dựng một public chain độc lập và cuối cùng nhận ra nhu cầu tài chính địa phương, tầm nhìn cuối cùng về tài chính nhanh chóng và thuận tiện toàn cầu dịch vụ.


Tổng cung: 10.000.000.000

Cung hiện hành: 0,03%

Ra mắt: 12/201912

Github: https://github.com/FinCreditProtocol/FICPro.git

Twitter: https://twitter.com/FICProtocol

Telegram: https://t.me/FinCreditPro

Thời gian

Thời gian mở nạp tiền: 13:00 (GMT+7) ngày 30/04/2020

Thời gian mở giao dịch: 13:00 (GMT+7) ngày 03/05/2020

Thời gian mở rút tiền: 13:00 (GMT+7) ngày 05/05/2020


Cảnh báo rủi ro

Tài sản kỹ thuật số là sản phẩm đầu tư sáng tạo với biến động giá lớn và rủi ro đầu tư cao. Trước khi đầu tư, bạn sẽ hiểu đầy đủ về tài sản kỹ thuật số, đánh giá hợp lý khả năng đầu tư của bạn và đưa ra quyết định đầu tư thận trọng.

Bvnex

Sàn giao dịch bitcoin và tiền điện tử uy tín Bvnex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *