Thông báo niêm yết CHP

Thông báo niêm yết CHP

Kính gửi người dùng Bvnex,

CHP (Cyber Hash Power) sẽ được niêm yết trên Bvnex với cặp giao dịch CHP/USDT.

Thời gian mở giao dịch: 19:00 (GMT+7), ngày 25/04/2020

Về CHP

CHP là viết tắt của “Cyber Hash Power”. Đây là một cơ sở hạ tầng kỹ thuật số dựa trên Proof-of-Capacity (PoC). Nó cũng là một lớp khuyến khích ủy thác phi tập trung của các tài sản toàn cầu. Sơ đồ lưu trữ phân tán của hệ thống POC là khác nhau.

CHP tập trung vào việc giải quyết việc lưu trữ và xác nhận chứng chỉ tài sản. Trong khi tiếp tục sự mạnh mẽ, cởi mở và minh bạch của đồng thuận POC, CHP giải quyết vấn đề “lưu trữ vô nghĩa” và cho phép thuật toán hàm hash tạo giá trị mảng và tài sản kết hợp hàng đầu.

Thông qua cơ chế DPOS + POC, mâu thuẫn trực tiếp giữa hiệu quả thiết bị và phân bổ tài nguyên được giải quyết và với tiền đề là làm giàu tài nguyên dẫn đến mất cân bằng quyền quản trị, hiệu quả phân phối có thể hỗ trợ xác nhận giao dịch tốc độ cao của tài sản được đảm bảo.

Cảnh báo rủi ro

Tài sản kỹ thuật số là sản phẩm đầu tư sáng tạo với biến động giá lớn và rủi ro đầu tư cao. Trước khi đầu tư, chúng tôi hy vọng bạn hiểu đầy đủ về tài sản kỹ thuật số, đánh giá hợp lý khả năng đầu tư và đưa ra quyết định đầu tư một cách thận trọng.

Bvnex

Sàn giao dịch bitcoin và tiền điện tử uy tín Bvnex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *