Thông báo niêm yết BVNT/USDT

Thông báo niêm yết BVNT/USDT

Kính gửi người dùng Bvnex,

Đồng token nền tảng được chờ đợi từ lâu của Bvnex là BVNT sẽ được niêm yết với cặp giao dịch BVNT/USDT vào lúc 19:00 (GMT+7) ngày 26/03/2020.

Giới thiệu về BVNT

BVNT là tên viết tắt của Bvnex Token, nghĩa là “Token hệ sinh thái Bvnex”. BVNT là tài sản kỹ thuật số nền tảng phi tập trung đầu tiên được phát hành trên Conflux, với tổng nguồn cung là 1.000.000.000. Các trường hợp sử dụng chính của token BVNT như sau:

  • Điểm trung thành: BVNT là điểm trung thành của người dùng nền tảng Bvnex, có thể nhận được lợi ích tương ứng trong hệ sinh thái Bvnex, bao gồm lợi ích node, các dịch vụ trên Bvnex và tham gia các hoạt động dự án hợp tác liên quan, v.v.
  • Lưu trữ giá trị: Liên kết giá trị cho các kịch bản ứng dụng khác nhau của hệ sinh thái Bvnex, bao gồm nền tảng giao dịch, Boost, Launchpad và các ứng dụng Bvnex khác trong tương lai
  • Proof of Right: Nắm giữ BVNT để nhận thu nhập liên quan đến Bvnex, chẳng hạn như phần thưởng thu nhập phụ, mã giảm giá liên quan, v.v.
  • Khi hệ sinh thái phát triển, nhiều chức năng và vai trò mới sẽ được thêm vào BVNT.

Cảnh báo rủi ro

Tài sản kỹ thuật số là sản phẩm đầu tư sáng tạo với biến động giá lớn và rủi ro đầu tư cao. Trước khi đầu tư, chúng tôi hy vọng bạn hiểu đầy đủ về tài sản kỹ thuật số, đánh giá hợp lý khả năng đầu tư và đưa ra quyết định đầu tư một cách thận trọng.

Bvnex

Sàn giao dịch bitcoin và tiền điện tử uy tín Bvnex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *