THỊ TRƯỜNG GẦN NHƯ SIDEWAY VÌ BITCOIN CỨ BAY KHOẢNG $7,200

THỊ TRƯỜNG GẦN NHƯ SIDEWAY VÌ BITCOIN CỨ BAY KHOẢNG $7,200

Vào ngày 26 tháng 11 – Hầu hết các đồng Crypto đang sideways, kể cả Bitcoin cũng không thể nào tìm được mức giao dịch nào cao hơn trong suốt 24 giờ qua

Bitcoin khởi đầu ngày mới với mức giá 7.140 $, tại thời điểm đó, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã tìm thấy mức cao trong ngày là 7.320 đô la, trước khi quay trở lại mức giá giao dịch hiện tại gần 7.190 đô la. Sau 24 giờ không đem lại sự ấn tượng cho các trader, BTC vẫn đang hiển thị mức tăng nhỏ 0,05% trong ngày.

BTC giảm khoảng 12% so với mức ở hàng tuần là 8.200 đô la, trong khi đó, nhiểu tháng qua, các nhà đầu tư đã mất gần 2.000 đô trên một coin.

BITCOIN CÓ THỂ KHÉP NĂM 2019 LẠI VỚI MỨC GIÁ TRÊN 10 000$

Một kế hoạch tích cực hơn về triển vọng của BTC là PlanB, một nhà phân tích Twitter nổi tiếng với biểu đồ giá Bitcoin Stock-to-flow. Ông cho rằng Bitcoin có thể dễ dàng lấy lại năm con số trước năm 2020. Ông viết:

“Call me crazy, but it wouldn’t surprise me if BTC closes 2019 at $10k+ .. opportunities like this (#bitcoin below S2F model value, 6 months before the halving) are rare.”

Tạm dịch: Cứ gọi tôi là kẻ điên khùng đi, nhưng sẽ không đáng ngạc nhiên lắm nếu BTC sẽ khép lại năm 2019 ở mức giá 10k$+… những cơ hội như thế này(#bitcoin theo giá trị mô hình, S2F, 6 tháng trước khi diễn ra bitcoin halving) thì rất hiếm”

Nguồn: Cointelegraph

Bvnex

Sàn giao dịch bitcoin và tiền điện tử uy tín Bvnex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *