SEC MỸ THAY ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN VỚI TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ NĂM 2020

SEC MỸ THAY ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN VỚI TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ NĂM 2020

Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) tiếp tục công bố định hướng nghiên cứu mới cho các loại chứng khoán liên quan đến cryptocurrency và tài sản kỹ thuật số cho nhà đầu tư lẻ ở Mỹ.

Văn phòng thanh tra Pháp chế của SEC (viết tắt là OCIE) đã đăng tải danh sách ưu tiên thanh tra trong năm 2020 cùng những công ty cung cấp dịch vụ liên quan. Mặc dù có một số hạng mục năm ngoái được nhắc lại như cũ, nhưng năm nay có một số thay đổi mới trong cách tiếp cận của OCIE đối với tiền điện tử.

SEC-My-va-chinh-sach-cho-tai-san-ky-thuat-so
Năm nay có một số thay đổi mới trong cách tiếp cận của OCIE đối với tiền điện tử.

Trái ngược với danh sách năm trước chỉ nhắc lướt qua các dự án ICO và tài sản kỹ thuật số rủi ro cao, năm nay, OCIE muốn đánh giá tính phù hợp của cryptocurrency dành cho việc đầu tư, giao dịch, phòng hộ, định giá. 

Tài liệu cũng nhắc đến nhân viên của các sàn giao dịch và quỹ tiền điện tử, đồng thời đề cập đến việc “quản lý” những “hoạt động kinh doanh ngoài” của nhóm này trên thị trường.

>> Xem thêm Fed sẽ in thêm 425 Tỷ USD – Gấp 3 lần vốn hóa Bitcoin

OCIE ghi rõ:

“Thị trường các tài sản kỹ thuật số đã tăng trưởng nhanh chóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đây là nhóm đối tượng có thể không hiểu được sự khác nhau giữa loại tài sản mới này so với các sản phẩm tài chính truyền thống.”

OCIE cũng sẽ thanh tra những công ty chuyển nhượng – pháp nhân đóng vai trò trung gian trong các giao dịch chứng khoán – mà hiện đang “phát triển công nghệ blockchain” hoặc đang cung cấp dịch vụ cho những bên phát hành tài sản kỹ thuật số.

Đây tuy là tin tức không lớn, nhưng cho thấy tín hiệu tích cực đối với thị trường cryptocurrency. Năm ngoái, giới chức quản lý gần như không quan tâm nhiều đến tiền mã hóa và chỉ đề cập rất ít. Tuy nhiên, khi cryptocurrency dần chứng minh được vai trò của mình, chính phủ phải thay đổi cách tiếp cận và quản lý để bắt tay xây dựng khung pháp lý chặt chẽ và minh bạch hơn. Nhớ đó, thị trường sẽ dần trưởng thành và càng được chấp nhận rộng rãi.

Bvnex

Sàn giao dịch bitcoin và tiền điện tử uy tín Bvnex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *