&找到真正的
点对点加密货币的旅程

返回Blog

This E-magazine is also available in

English

有人称他为“比特币耶稣”,有人称他为市场上最大鲨鱼之一。但是没有人否认这位先生是加密货币市场上最有影响力的人之一。 信不信由你,不管你佩服还是批评他,我们也要说:他对加密货币和区块链行业发展的贡献无可争议。

说到这,你可能已经猜到这个人物是谁了吧。

是的,他就是Roger Ver,采矿“加密货币领域土地”的先驱之一。

Roger Ver对亚洲市场的发展非常感兴趣。 Roger一直希望将BCH更靠近越南市场——世界上最具活力的加密货币市场之一。 通过与Bvnex——越南排名第一的加密货币交易所 的这专利采访,Roger希望在这个潜在市场中让比特币现金这个名字更加知名。

Bạn có thể đọc bài này bằng

Tiếng Việt

2011年2月在比特币行业工作之前,Roger Ver曾经是一位在硅谷的成功企业家。那时,传统的风险投资家还没有寻找到“新大陆”之时,Roger是与比特币相关的初创企业的先锋一代投资者。 那么可以说,Roger Ver是整个比特币业务的“教父”。

许多人认为Roger Ver目前居住在美国,但实际上他大部分时间都在日本度过,有时在圣彼得堡度过,定期环游世界。Roger Ver他认为世界上有许多美丽的地方,想参观更多地方。

Roger与Bvnex分享时说,他喜欢在业余时间练习巴西柔术。

生命短暂,所以我总是尽力尽快完成工作。 无论您想做什么,今天就开始努力去做。

"

"

断言值比特币现金的过程

2017年8月1日的比特币硬分叉——是全球加密货币社区的重要事件。从那时起,原始的比特币链被分为两个单独的链。 尽管仍然有一个链保留着比特币的名称,但是它与Roger Ver自2011年以来一直喜欢的版本有很大不同。今天的比特币交易非常缓慢、昂贵、不可靠,并且与Satoshi从一开始的愿景截然不同。

另一方面,比特币现金具有比特币最初的所有功能,例如:快速交易、成本较低、可靠性和安全性。 比特币现金有比特币应具有的所有特征,但名称“Bitcoin”除外。

截至目前,全球有超过10万家在线和离线商店接受比特币现金付款。 在Bitcoin.com钱包应用程序中,有一张地图显示您所居住的附近的所有接受BCH付款的商店。 比特币现金比比特币提供更好的体验,并且比比特币更适合日常付款。 因此,Roger确认BCH在不久的将来将比BTC更受欢迎。

人们都曾经喜欢的比特币版本是一种快速、廉价、可靠的,且值得成为全球货币。

比特币现在没有快速、廉价、可靠的支付方式,甚至没有尝试成为全球货币。 基于在过时的界面存在的块大小有限block的比特币。 所有创新和技术进步都发生在其他区块链上,而不是比特币链上。

Roger认为本人并没有改变任何东西。 从他第一次进入加密货币市场开始,他就一直支持点对点加密货币系统。

天的比特币可能使用比特币这个名字,
但是它并不是人们曾经喜欢过的理想的电子币。

比特币已将投资者变成赌徒。

比特币现金正在建立一个为整个世界服务的点对点加密货币系统。

显然,从长远来看,任何一个都将是更好的避风港资产。

Roger Ver始终遵循Satoshi的愿景,即为世界服务的点对点金钱的愿景。

比特币现金与原始比特币一样快速、便宜和可靠。 它可以视为用作政府发行的任何货币。

至于Roger Ver,他将继续做过去10年的工作:继续推广比特币现金,帮助人们了解点对点货币的工作原理,并讲解数字货币如何改变这个世界。

越南市场潜力

事实证明,越南是世界上最具活力的加密货币市场之一。

Roger Ver相信,总有一天他将需要越南人民的帮助,将比特币现金的先进技术推向世界。

关于越南BCH社区,Roger相信对比特币现金充满热情的任何人都可以在他的地区建立一个社区。 世界各地的比特币现金社区都由热爱比特币现金的土著人民经营。

去年我去过越南,一直希望有机会再来这个美丽的国家。

总之,您准备好在数字金融时代与比特币现金一路同行了吗?

This E-magazine is also available in

English

立刻买BCH吧!

Bạn có thể đọc bài này bằng

Tiếng Việt

© 2020 Bvnex.com | BVNT Foundation Company LTD | All rights reserved

简体中文

Cảm ơn sự lựa chọn của bạn!

Bạn sẽ nhận được email xác nhận trong vòng 24 giờ.

Và đừng quên tham gia cộng đồng Bvnex tại:

QUAY VỀ TRANG CHỦ