NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG PHÁP MUỐN CẢI THIỆN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG BẰNG BLOCKCHAIN

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG PHÁP MUỐN CẢI THIỆN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG BẰNG BLOCKCHAIN

LỜI KÊU GỌI CỦA PHÓ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG PHÁP

Phó thống đốc đầu tiên của ngân hàng trung ương Pháp đã có lời kêu gọi các khu định cư và các hệ thống thanh toán về công nghệ sổ cái phân tán (DLT) ở Châu Âu

Phát biểu tại Hội nghị Đổi mới và Công nghệ vốn hóa thị trường hàng năm của AFME vào ngày 21 tháng 11.

Denis Beau, phó thống đốc đầu tiên của Banque de France đã nghiên cứu sâu về vấn đề chính sách có khả năng giúp đổi mới và tăng trưởng vào thị trường vốn Châu Âu

MỘT TÁC ĐỘNG QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NGÀNH TÀI CHÍNH

Beau đề xuất rằng việc triển khai các giải pháp thực hiện dựa trên Blockchain có thể tác động đến ngành tài chính, ông nêu rõ:

“The tokenisation of financial assets combined with the recourse to blockchain-based solutions and more broadly Distributed Ledger Technologies to store and transfer those assets could help answering market’s demands.”

Tạm dịch: “ Việc mã hóa tài sản tài chính kết hợp với trông cậy vào các giải pháp dựa trên Blockchain và công nghệ phân tán Ledger rộng hơn để lưu trữ và chuyển giao các tài sản đó có thể giúp đáp ứng nhu cầu của thị trường

Beau còn xác định thêm rằng DLT có thể tạo điều kiện cho các quy trình tổng và cung cấp quy trình toàn diện giao hàng đến thanh toán, thanh toán tiền tệ chéo, đền bù cho các sự cố vô tình

GIẢI QUYẾT CÁC RỦI RO TIỀM ẨN

Phó thống đốc còn lưu ý rằng việc nuôi dưỡng các công nghệ mới trong hệ thống tài chính lớn hơn ở châu Âu sẽ không thành công nếu không gặp phải thách thức nào

Chúng có thể gặp rủi ro khi tiếp cận và điều chỉnh thích nghi với cơ sở hạ tầng của thị trường, đặc biệt là khi nói đến các phương thức giải quyết

Vào giữa tháng 10, Beau phát biểu rằng hệ sinh thái dựa trên ngân hàng truyền thống có thể đối mặt với nhiều sự thay đổi đáng kể do bởi nhiều sự phát triển của công nghệ ví dụ như Blockchain và DLT , ông giải thích:

Với sự xuất hiện của cái gọi là tài sản tiền điện tử (Crypto assets) và cái được gọi là đồng tiền ổn định (Stablecoins), chúng ta cũng có thể thấy tài sản thanh toán mới phát triển có thể cạnh tranh.

Nguồn: Cointelegraph

Bvnex

Sàn giao dịch bitcoin và tiền điện tử uy tín Bvnex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *