HÀN QUỐC TÌM CÁCH ĐÁNH THUẾ THẶNG DƯ ĐỐI VỚI GIAO DỊCH TIỀN ĐIỆN TỬ

HÀN QUỐC TÌM CÁCH ĐÁNH THUẾ THẶNG DƯ ĐỐI VỚI GIAO DỊCH TIỀN ĐIỆN TỬ

Báo chí Hàn Quốc tiết lộ Bộ Kinh tế và Tài chính đã soạn thảo một dự luật sửa đổi để đánh thuế trên các giao dịch điện tử trong nửa đầu năm 2020.

Hàn Quốc đánh thuế giao dịch tiền điện tử

Bên cạnh đó, Quốc hội Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy một dự luật liên quan nhằm tăng tính minh bạch trong giao dịch tiền điện tử. Nếu được thông qua, các quy định mới sẽ có hiệu lực sau một năm kể từ phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Tuy nhiên, chính phủ xứ sở kim chi cần đưa ra định nghĩa rõ ràng và minh bạch dành cho cryptocurrency và tài sản số trước khi có luật đánh thuế thặng dư vốn.

Một trong số các vấn đề cần làm rõ là liệu lợi nhuận liên quan đến giao dịch tiền điện tử có được xem là tương tự như lợi nhuận trong giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch bất động sản hay không.

Để thực hiện kế hoạch đánh thuế này, chính phủ Hàn Quốc có thể sẽ yêu cầu quyền truy cập vào lịch sử giao dịch của các sàn giao dịch tiền điện tử. Trên thực tế, hành động này đã phổ biến ở các quốc gia có khung pháp lý khắc khe đối với tiền điện tử như Hoa Kỳ.

Hiện tại, Hàn Quốc cũng đang cân nhắc Đạo luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính . Nếu đạo luật được thông qua, ngân hàng phải phát hành tài khoản sử dụng tên thật cho các sàn giao dịch tiền điện tử. 

Điều này sẽ đảm bảo rằng sàn giao dịch crypto tuân thủ cùng tiêu chuẩn KYC và AML như các tổ chức tài chính truyền thống.

Thuế thặng dư vốn

Thuế thặng dư vốn là thuế đánh trên lượng vốn do cá nhân hay doanh nghiệp thu được. Lượng vốn này là khoản lãi mà nhà đầu tư có được từ việc bán các tài sản vốn tại một mức giá cao hơn mức giá khi mua.

Lấy ví dụ với thị trường cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu có giá tăng liên tục qua nhiều năm. Tuy nhiên, chỉ khi nào nhà đầu tư này bán số cổ phiếu của mình thì họ mới bị đánh thuế thặng dư vốn. 

Luật thuế của các quốc gia có nhiều nét khác nhau. Song, nhìn chung đều áp dụng một số mô hình thuế thặng dư vốn nhất định.

Bvnex

Sàn giao dịch bitcoin và tiền điện tử uy tín Bvnex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *